Ценовник

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Водич: Одбор за дом
Место одржавања: Копаоник

ОДЛУКЕ УО ПСД''КОПАОНИК'' О ОРГАНИЗАЦИЈИ И РЕАЛИЗАЦИЈИ ЗИМСКЕ СЕЗОНЕ 2023/24 НА КОПАОНИКУ

 

Број: 54-1 од 11.10.2023. године

На основу члана 42. Статута Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд (у даљем тексту Друштво), у циљу одређивања цена смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику у току зимске сезоне 2023/2024 године, Управни одбор Друштва на својој редовној седници одржаној 11.10.2023. године, д о н о с и:

О Д Л У К У

 1. Да дневне цене смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику, (у даљем тексту СПД), у периоду зимске сезоне 2023/2024 године, од 10.2023. године до 07.04.2024. године, износе:
 

                        Врста собе

Временски период

Мање креветне собе са мокрим чвором

Шестокреветна соба са мокрим чвором

Више креветне

собе без мокрог

чвора

Помоћни лежајеви (горњи у соби 10 и у другим собама)

НАПОМЕНА

10.12 - 17.12.2023.   (1. смена)

750,00

700,00

600,00

400,00

 

17.12. - 24.12.2023. (2. смена)

1.100,00

1.000,00

700,00

500,00

 

24. - 29.12.2023. (3. смена)

1.100,00

1.000,00

700,00

500,00

3.смена=5 дана

29.12.2023.- 02.01.2024. дочек НГ

1.200,00

1.100,00

850,00

550,00

3.смена=4 дана

02.01. - 21.01.2024.  (4, 5. и 6.смена)

1.200,00

1.100,00

850,00

550,00

4.смена=5 дана

21.01 - 11.02.2024.(7, 8. и 9.смена)

1.100.00

1.000,00

800,00

550,00

 

11.02 - 18.02.2024.  (10.смена)

1.200,00

1.100,00

850,00

550,00

 

18.02. - 10.03.2024. (11.-13.смена)

1.100,00

1.000,00

700,00

500,00

 

10.03.– 07.04.2024. (14.-17. смена)

950.00

850,00

600,00

450,00

 

Напомена:

 • Услугу смештаја у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику могу користити само чланови Друштва, Планинарског, Скијашког и Оријентиринг савеза Србије.
 • Корисник СПД-а своје чланство доказује чланском картицом Друштва или побројаних савеза и доказом о плаћеној чланарини за текућу годину. У току боравка у СПД-у, чланови морају имати код себе важећу чланску картицу. Ако, за време боравка у СПД-у, корисник СПД-а нема, код себе, доказе о регулисаном чланству, мора се учланити по убрзаном поступку.
 • У Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ на Копаонику примењују се прописане мере безбедности и заштите здравља корисника.
 • За децу старију од 7 година примењују се цене наведене у табели.
 • У цене није урачуната цена уласка у Национални парк, а наплаћује се електронски на рампама и по ценама које је прописао ЈП "Национални парк Копаоник”.
 1. На захтев чланова смене, домаћин (вођа) смене може организовати заједнички превоз.
 2. Скијашко-рекреативна комисија Друштва, за чланове ПСД''Копаоник'' , који бораве у смени, и на њихов захтев, може организовати обуку у скијању, по цени од 9.000,00 динара, по учеснику за 6 (шест) дана обуке. Обука траје 3 часа дневно, а организује се за најмање 7 (седам) полазника.
 3. У цену смештаја није урачуната боравишна такса која по дану боравка износи:

Цена

Деца до   7 година

Деца од 7 до 15   година

Старији од   15 година

Не плаћају

60,00   динара

120,00 динара

 1. Цена смештаја за дете:
  • до 3 године старости, ако спава у лежају са родитељом, не наплаћује се смештај,
  • до 3 године старости, ако кристи засебан лежај, наплаћује се 70% од редовне цене смештаја у тој соби,
  • преко 3 године старости наплаћује се засебан лежај и за исти се наплаћује пуна цену смештаја у тој соби.
 2. Исхрана је организована ангажовањем закупца дела дома на Копаонику.

У зимском периоду обавезна је целодневна исхрана, коју чине доручак, ручак и ужина. Време обедовања, начин и време издавања ужине, са закупцем регулише домаћин смене.

 1. Ценовник исхране у зимском периоду:

Оброци

Цена сва три оброка

Доручак

Ручак

Ужина

Цена

Цена 17,0 евра у динарској протувредности по средњем курсу НБС на дан плаћања

7 евра

7 евра

3 евра

 1. За децу до навршене 3 године старости, храну, са закупцем, регулишу родитељи или пратилац. Наплата хране за децу старости од навршене 3. до навршене 7. године врши се у износу 50% од цена прописаних у овој тачки.
 2. Резервација и начин плаћања:

   -   Резервација подразумева уплату аконтације, најмање, у износу 25% од укупне цене боравка у дому.

 • Плаћање се може вршити у више рата. Целокупан новчани износ аранжмана мора бити уплаћен Друштву до поласка на Копаоник.
 • Уплатом целокупног износа смештаја за седмодневни боравак у СПД-у, најмање 30 дана пре почетка смене, остварује се попуст од 10%.
 • При отказивању резервације Друштво, од уплаћеног износа за резервацију, задржава законом предвиђени износ средстава.
 1. У случају већих поремећаја цена на тржишту Друштво задржава право корекције цена.
 2. Корисник услуга СПД-а у зимском периоду, у писаној форми, даје сагласност којом прихвата примену прописаних мера ради безбедности и заштите здравља корисника СПД-а. За малолетна лица сагласност даје родитељ или пратилац а за ученике лице које је ученике довело у СПД.
 3. Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се у наведеној зимској сезони или до опозива.

                                                                                                          

                                                                                                                                                    Председник Друштва:

                                                                                                                                                   Миодраг Вујановић с.р.

 

Број 55-1 од 11.10.2023. године

На основу члана 42. Статута Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд, а у циљу регулисања попуне Скијашко-планинарскоог дома „Копаоник“ на Копаонику, у зимској сезони 2023/2024 године, Управни одбор Друштва на својој редовној седници одржаној дана 11.10.2023.године, донео је Одлуку о домаћинимa смена у Скијашко-планинарском дому „Копаоник“ за зимску сезону 2023/2024 године

Редни

број

смене

Календар смене у сезони

2023/2024

Број дана у смени

Домаћини смена у СПДу   у зимској сезони

2023/2024 године

Контакт за информације и резервације

1.

10.12. - 17.12.2023.

7

Одбор за СПД и СРК за планинарство,

СРК за скијање

0658626062 stevansegrt@live.com

2.

17.12. - 24.12.2023.

7

Одбор за СПД и

Зоран Смиљковић

0656446315 zoran.smiljkovic@yandex.ru

3.

24. -29.12.2023.

29.12.2023.-02.1.2024.

5

4

Зоран Смиљковић

Славиша Петровић

0656446315 zoran.smiljkovic@yandex.ru

 0641552607 slpetrovic234@gmail.com

4.

02.01. - 07.01.2024.

5

Млађан Јанковић

0603164947     mladjan.jankovic3@gmail.com

5.

07.01. - 14.01.2024.

7

Душко Поповић

0606845171     dusko.popovic060@gmail.com

6.

14.01. - 21.01.2024.

7

Бојана Марјановић

0603115833 bojanamijeime@gmail.com

7.

21.01. - 28.01.2024.

7

Милан Самарџија

0658626062 stevansegrt@live.com

8.

28.01. - 04.02.2024.

7

Зоран Илић

0605588646 novatridelfina.iz@gmail.com

9.

04.02. - 11.02.2024.

7

Стеван Шегрт

0658626062 stevansegrt@live.com

10.

11.02. - 18.02.2024.

7

Владимир Миловановић

0649340240     vladamilovanovicsd@gmail.com

11.

18.02. - 25.02.2024.

7

Боро Пишчевић

0602520206     boropiscevic@gmail.com

12.

25.02. - 03.03.2024.

7

Бранко Почуча

0606101212   arman2doo@gmail.com

13.

03.03. - 10.03.2024.

7

Сања Јаковљевић

0600760085 sanjakrst@yahoo.com

14.

10.03. - 17.03.2024.

7

Миодраг Вујановић

0641428602 vumi@beotel.rs

15.

17.03. - 24.03.2024.

7

Одбор за СПД и

Боро Пишчевић

0602520206 boropiscevic@gmail.com

16.

24.03. - 31.03.2024.

7

Јован Ђокић

0642851572 jovandj.vodic@gmail.com

17.

31.03.- 07.04.2024.

Одбор за СПД и

СРК за скијање

0658626062 stevansegrt@live.com

Одлука ступа на снагу даном доношења, а примењиваће се до краја зимске сезоне 2023/2024 године или опозива.

   

                                                                                                            Председник Друштва:

                                                                                                           Миодраг Вујановић, с.р.