Најаве Акција

Претрага сајта

Датум одржавања: 5.3.2017. - 12.3.2017.
Водич туре: Јован Ђокић
Највиши врх(м): 1978
СКИЈАЊЕ И ЗИМОВАЊЕ
 
НА КОПАОНИКУ
 
од 5. до 12. марта 2017. године
 
 
 
1. Укупна цена смештаја и хране  је:
- за двокреветне и четворокреветне собе са мокрим чвором......13.930 динара,
 
        а цена са попустом од 10% је 12.573 динара.
 
-  за шестокреветну собу (соба 6), са мокрим чвором............. 13.245 динара,
 
а цена са попустом од 10% је 12.190 динара.
 
- за  вишекреветну собу (соба 9), заједничким мокрим чвором.. 11.865 динара,
 
а цена са попустом од 10% је 10.678 динара.
 
- за  вишекреветну собу (соба 10), заједничким мокрим чвором. 11.480 динара,
 
а цена са попустом од 10% је 10.332 динара.
 
- за помоћне лежаје у свим собама где их има, за прекобројне..10.290 динара.
 
а цена са попустом од 10% је 9.261 динара.
 
1.1.Деце до 3 године старости:
 
- ако спавају у лежају са родитељом не плаћају смештај,
 
- ако користе засебан лежај плаћају 70% од редовне цене смештаја,
 
 
 
1.2.      Деца преко 3 до 7 година старости: ако користе засебан лежај плаћају пуну цену смештаја у тој соби,
 
 
 
1.3.      За децу старију од 7 година примењују се цене наведене у табели
 
 
 
2. Ицxрана је организована ангажовањем закупца. Време обедовања, начин и време издавања ужине, са закупцем, регулише вођа смене.
 
 
 
2.1.За децу до навршене 3.године старости, храну регулишу родитељи. са закупцем.
 
2.2. Цена хране за децу старости од навршене 3. до навршене 7. године врши се у висини 50% од цена прописаних за старије од 7. година,
 
 
 
3. У цену аранжмана није урачуната боравишна такса која по дану боравка износи: деца до 7 година не плаћају, деца од 7 до 15 година плаћају 50 динара и старији од 15 година 100 динара
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА:
 
 
        Услугу смештаја у планинарском дому могу користити само чланови Планинарског, Скијашког и Оријентиринг савеза Србије. Чланство се доказује легитимацијом савеза коју чланови морају обавезно имати код себе приликом боравка у дому. Ако, за време боравка у дому, члан нема своју легитимацију код себе, мора се поново учланити.
 
.
 
        У цене није урачуната цена уласка у Национални парк, а наплаћиваће се када почне примена одлуке коју је прописао ЈП "НП Копаоник”
 
 
 
На захтев чланова смене, вођа смене може организовати превоз.
 
 
Скијашка секција Клуба, на захтев чланова смене може организовати обуку у скијању, по цени од 7.500,00 динара, по учеснику за 6 (шест) дана обуке. Обука траје 3 часа дневно, а организује се за најмање 7 (седам) полазника.
 
 
7.    Резервација и начин плаћања:
 
        Резервација подразумева уплату аконтације, најмање, у висини 25% од цене аранжмана.
 
         Плаћање се може вршити у више рата до поласка на Копаоник.
 
         Претплата целокупног износа, за седмодневни аранжман, најмање 30 дана пре почетка смене, доноси попуст од 10%.
 
 
 
        При отказивању резервације од уплаћеног износа Клуб задржава:
 
-          за време отказа до 7 дана пре коришћења задржава се 100% уплате,
 
-          за  време отказа од 8 до 14 дана  задржава се 50% уплате
 
-          за  време отказа од 15 до 21 дан  задржава се 30% уплате
 
-          за  време отказа од 22 до 30 дана задржава се 20% уплате
 
-          за  време отказа од 31 и више дана задржава се 10% уплате
 
 
 
8.    Клуб задржава право корекције цена, уколико дође до промене курса динара у односу на евро.Цена хране је 10 евра и зависна је од курса .
 
 
 
Планинари ван Београда или они који немогу доћи на презентацију у Клуб,   могу уплатити на текући раћун вође смене. Број ТР може се добити после давања личних података (Презиме, име, датум рођења, клуб, број планинарске књижице и телефон за контакт) СМС поруком, телефоном или преко  е-маила
 
 
 
Остале информације:011/2561-278 и 064/2851-572 или
 
е-маил:jovanđ.vodic@sezampro.rs
Листа електронске поште за Скијаше