Најаве Акција

Претрага сајта

Датум: 14.01.2018
Водич: SLAVIŠA PETROVIĆ
Место одржавања: KOPAONIK

240836

   14.01.  do  21. 01.2018.god.  

             VRLO POVOLJNE CENE SKIJANJA NA                                            KOPAONIKU

       SEDAM DANA SKIJANJA I ZIMOVANJA NA KOPAONIKU 

                                                    14 - 21.01.2018.

UPLATA CELOKUPNOG IZNOSA, 30 DANA PRE POČETKA SMENE, ZA SEDMODNEVNI                                                              ARANŽMAN, DONOSI POPUST OD 10 %

             CENE SMEŠTAJA SA  ISHRANOM ZA  7 DANA IZNOSE:                                                                  

- Dvokrevetne i četvorokrevetne sobe sa mokrim čvorom......13.685,oo dinara,

                           (sa popustom od 10% iznos je  12.316,5o  dinara).

- Šestokrevetna soba (soba 6), sa mokrim čvorom................ 13.265,oo dinara,

                           (sa popustom od 10% iznos je  11.938,5o dinara).

- Višekrevetne sobe (soba 9), zajedničkim mokrim čvorom….11.585,oo dinara,

                           (sa popustom od 10% iznos je  10.426,5o dinara).

- Višekrevetna soba (soba 10), zajedničkim mokrim čvorom..11.200,oo dinara,

                            (sa popustom od 10% iznos je 10..080,oo dinara).           

423105027770176 

1.1.Dece do 3 godine starosti:

  - ako spavaju u ležaju sa roditeljom ne plaćaju smeštaj, 

  - ako koriste zaseban ležaj plaćaju 70% od redovne cene smeštaja, 

1.2.Deca preko 3 do 7 godina starosti: 

 - ako koriste zaseban ležaj plaćaju punu cenu smeštaja u toj sobi,

 - za decu stariju od 7 godina primenjuju se cene navedene u tabeli

2.   Ishrana je organizovana angažovanjem zakupca. Vreme obedovanja, način i             vreme izdavanja užine, sa zakupcem, reguliše vođa smene.

2.1. Za decu do navršene 3.godine starosti, hranu regulišu roditelji. sa zakupcem.

2.2. Cena hrane za decu starosti od navršene 3. do navršene 7. godine vrši se u visini 50% od cena propisanih za starije od 7. godina,

3.   U cenu aranžmana nije uračunata boravišna taksa  koja po danu                            boravka iznosi: deca do 7 godina NE plaćaju boravišnu taksu, deca od 7 do 15   godina plaćaju 50 dinara i stariji od 15 godina 100 dinara

4NAPOMENA:

Uslugu smeštaja u planinarskom domu mogu koristiti samo članovi Planinarskog, Skijaškog i Orijentiring saveza Srbije. Članstvo se dokazuje legitimacijom saveza koju članovi moraju obavezno imati kod sebe prilikom boravka u domu. Ako, za vreme boravka u domu, član nema svoju legitimaciju kod sebe, mora se ponovo učlaniti.

5. Na zahtev članova smene, vođa smene može organizovati prevoz.

6Skijaška sekcija Društva, na zahtev članova smene može organizovati obuku u skijanju, po ceni od 7.500,00dinara, po učesniku za 6 (šest) dana obuke. Obuka traje 3 časa dnevno, a organizuje se za najmanje 7 (sedam) polaznika.

7.Rezervacija i način plaćanja:

Rezervacija podrazumeva uplatu akontacije, najmanje, u visini 25% od cene aranžmana.

Plaćanje se može vršiti u više rata do polaska na Kopaonik.

Pretplata celokupnog iznosa, za sedmodnevni aranžman, najmanje 30 dana pre           početka smene, donosi popust od 10%

8. Pri otkazivanju rezervacije od uplaćenoiznosa Klub zadržava:

   - za vreme otkaza do 7 dana pre korišćenja zadržava se 100% uplate,

   - za  vreme otkaza od 8 do 14 dana  zadržava se 50% uplate

   - za  vreme otkaza od 15 do 21 dan  zadržava se 30% uplate

   - za  vreme otkaza od 22 do 30 dana zadržava se 20% uplate

   - za  vreme otkaza od 31 i više dana zadržava se 10% uplat

9. Klub zadržava pravo korekcije cena, ukoliko dođe do promene kursa dinara u odnosu na evro.Cena hrane je 10 evra (dinarska protivvrednost po srednjem kursu NBS) .

Zainteresovani za skijanje koji žive van Beograda, ili oni koji ne mogu doći na prezentaciju u Klub, akontaciju mogu uplatiti na tekući raćun vođe smene.

 

               VOĐA 6. SMENE OD 14-21.01.2018. GODINE

SLAVIŠA PETROVIĆ , kontakt telefon: 011/6516-254 i 064/155-2607 ili 

                           e-mail:slpetrovic234@gmail.com

                         
Листа електронске поште за Планинаре