Планинарске новости

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Водич: Славица Бошковић МБ 260
Место одржавања: Београд

ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКО ДРУШТВО „КОПАОНИК“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,  

ПИБ: 100058624, МБ: 07024193

ТР 180-1001210011976-15 ALPHA BANK – БЕОГРАД

www.psd-kopaonik-org.rs;

 

Број: 126-1/28.11.2018.

ЧЕТВРТА СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈЕ ОДЛОЖЕНА ЗА УТОРАК 18.12.2018.

ПРВА ЗАЈЕДНИЧКА СЕДНИЦА

 

Сагласно Плану рада и  Пословника о раду Надзорног одбора Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд  за 2018. годину, позивам Вас на четврту седницу Надзорног одбора и ПРВУ ЗАЈЕДНИЧКУ СЕДНИЦУ  Друштва 18.12.2018.године са почетком у 11:00 часова у службеним просторијама Друштва, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,Београд.

НАПОМЕНА:                                   

Рад седнице је јавни.

Предлози за измену и допуну дневног реда могу се подносити до његовог усвајања, но водити рачуна да су у сагласности са статутарним описом надлежности Надзорног одбора.

Молим чланове НО и госте  да се сходно наведеном  дневном реду припреме за састанак и потврде долазак.

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ:

 1. Чиниоци који отежавају и ремете рад Надзорног одбора Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд и предлог мера за даље поступање;
 1. Контрола законитости рада и финансијског пословања Одговорних лица 2018 год.:

            2.1. Скијашке секције

            2.2. Секције за оријентиринг

            2.3. Одбора за скијашко-планинарски дом ’’Копаоник’’

            2.4. Комисије за обележавање и маркирање стаза

            2.5. Комисије за исхрану из природе

            2.6. Планинарске секције

         3.   Предлог Извештаја  за  Управни одбор

 1. 4. Разно:

           4.1.Евидентирање проблема који наносе штету  и отежавају рад  Друштва  

Прилог: Радни материјал који је тражен Захтевом  од Органа управљања ПСД ’’Копаоник’’ и    одговорних лица.

Позвани на четврту седницу Надзорног одбора-ПРВУ ЗАЈЕДНИЧКУ СЕДНИЦУ : 

Мр Стеван Шегрт,председник; Славиша Петровић,секретар-Заједничка служба;

Марко Драгољевић,начелник; Драган Павловић, председник Одбора за планинарство

Горан Милосављевић, председник Скијашке секције;Милован Хинић, председник Одбора за скијашко-планинарски дом  ’’Копаоник’’ и председник Комисије за исхрану из природе;

Боривој Пишчевић, председник Комисије за обележавање и маркирање стаза;

Петар Бојовић, председник Секције за оријентиринг.

 

Мирјана Антонић,члан                                                                                                                              Видосав Анџић,члан

___________________                                                                                                                             ____________________

                                                                          Председник Надзорног одбора ПСД „Копаоник“

Славица Бошковић, Водич МБ260 ПСС

_________________________

Контакт: 069 10 41 792

 Viber,Messenger,Skype,WhatsApp

 

ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКО ДРУШТВО „КОПАОНИК“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,  

ПИБ: 100058624, МБ: 07024193

ТР 180-1001210011976-15 ALPHA BANK – БЕОГРАД

www.psd-kopaonik-org.rs

Број:  125-1/28.11.2018.

Надзорни одбор Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд

Мирјана Антонић,члан                                                                  

Видосав Анџић,члан

Славица Бошковић, председник

ОРГАНИМА УПРАВЉАЊА ПСД “Копаоник” Београд

Мр Стеван Шегрт,председник

   Славиша Петровић,секретар

   Марко Драгољевић,начелник

ОДГОВОРНИМ ЛИЦИМА:

            Драган Павловић, председник Одбора за планинарство

            Горан Милосављевић, председник Скијашке секције

            Хинић Милован, председник Одбора за скијашко-планинарски дом ’’Копаоник’’ и          

            председник Комисије за исхрану из природе

            Боривој Пишчевић, председник Комисије за обележавање и маркирање стаза

            Петар Бојовић, председник Секције за оријентиринг

           

ПРЕДМЕТ:  ЗАХТЕВ ЗА ДОСТАВУ ДОКУМЕНАТА НЕОПХОДНИХ ЗА РАД НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Поштоване колеге,

Ради припреме четврте седнице Надзорног одбора , уједно и прве заједничке седнице; обраћам се са захтевом да нам до 03.12.2018.године доставите доле наведена документа:

 1. Званичне финансијске извештаје и званичне записнике о активностима  секција, комисија или   радних тела током 2018.године;
 1. Одлуку Управног Одбора по допису Планинарског савеза Београда бр114-1 од 22.10.2018.;
 2. Правилник о награђивању у ПСД “Копаоник” Београд;
 3. Званично образложење Одлуке Управног Одбора бр.81-2 од 14.11.2018.;
 4. Званичну одлуку Управног Одбора на оставку секретара Славише Петровића од11.07.18. и   блокираност рада  Заједничке службе;
 1. Одлука Управног Одбора за изградњу шупе-надстрешнице на својинском земљишту на Копаонику (Решење број05-952-02-4-425/17-Ц ).

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ: Захтев за доставу докумената за Надзорни одбор је обавезујући сагласно Плану рада, Правилнику о систематизацији радних места у стручној служби ПСД ­­­­­­­“Копаоник” Београд” , Пословнику о раду НО за 2018. годину члан 4. став 4. и сагласано  Статуту ПСД ’’Копаоник’’ Чланови 41, 42 и др.

Ради подсећања цитирам чл.41:Надзорни одбор врши контролу законитости рада, финансијског пословања, контролу завршног рачуна и свих других финансијских извештаја, контролу спровођења Статута и контролише усаглашеност општих аката из надлежности Управног одбора, Председника Друштва и секција са Статутом. Чл. 27: Друштвом управљају његови чланови непосредно или преко својих представника у органима и другим облицима организовања у Друштву.Органи Друштва су: Скупштина, Управни одбор, Надзорни одбор и Председник.

 Прилог:  Позив са предлогом дневног реда четврте седнице Надзорног одбора и ПРВЕ  ЗАЈЕДНИЧКЕ СЕДНИЦЕ  Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд

Председник Надзорног одбора ПСД „Копаоник“

Славица Бошковић, Водич МБ260 ПСС

_________________________

Контакт: 069 10 41 792

   Viber,Messenger,Skype,WhatsApp