Планинарске новости

Претрага сајта

Датум: 08.06.2018
Водич: Jovan Đokić
Место одржавања: Jugo Zapadna Srbija

T A R A

Mitrovac – Zborište (1544 m n.v.) - Kaluđerske bare

Kaluđerske bare - manastir Rača

 od 8. do 10.juna 2018.godine

  1. dan (8.6. petak): polazak minibusa u 17:00, ispred Gl. železničke stanice Beograd. Relacija prevoza: – Valjevo – Bajina Bašta – Kaluđerske bare, gde je smeštaj u planinarskoj kući. Sobe su trokrevetne sa zajedničkim kupatilom. i posteljinom, u vlasništvu Planinarskog saveza Beograda.

 2. dan (9.6, subota) ustajanje u 06:00, doručak do 08:00. Prevoz do Mitrovca, polazne načke. Pešačke ture od 08.00 do 18:00:

Prva grupa, srednje  naporna tura (oko 20 km, uspon i silazak oko 550 m i za oko 7 časova umerenoh hoda): Mitrovac  (1050m) – Zborište (1544 m n.v-) – Kaluđerske bare (1040m)

 Druga grupa, laka tura (slobodna šetnja) na Mitrovcu i Kaluđerskim barama.

  1. dan (10.6., nedelja) ustajanje u 06:00, doručak do 08:00.

Pešačke ture (08:00 do 12:00):

- srednje naporna tura (dužina oko 9 kom, silazak oko 700 m): Kaluđerske Bare (1050 m)- Manastirski stanovi (1106 m – Vidikovac  – manastir Rača (350 m).

- laka tura ( šetnja na Kaluđerskim barama) i prevoz do manastira Rača.

            - manastir Rača – vodoad Lađevac i obratno, oko 6 km.

Povratak  u 15.00, sa usputnim zadržavanjem u Bajinoj Bašti i Valjevu.

Dolazak u Beograd se planinra do 21:00.

 Cena:  je  2.700 din. za preko 18 uplata i 3.000 din. za preko 16 uplata i 3.300 za preko 14 uplata. Akontacija 2000 dinara prilikom upisa.

Cena obuhvata: prevoz,  2 noćenja, naknada za PSD i organizacioni troskovi.

Planinari van Beograda ili oni koji nemogu doći na prezentaciju u Klub,   mogu uplatiti u dinarima na tekući raćun vodiča.Broj TR može se dobiti posle davanja ličnih podataka (Prezime, ime, datum rođenja, društvo - klub, broj planinarske knjižice i telefon za kontakt (SMS porukom, telefonom ili preko  e-maila).

Posebne napomene:

Obavezno je članstvo u bilo kojoj planinarskoj oranizaciji Srbije. Prilikom prijave i na akcju se nosi planinarska ID kartica ili  knjžica sa markicom za tekuću godinu.

Upusom u spisak i plaćanjem aranžmana učesnik akcije se obavezuje da poštuje Zakon o sportu i sve niže propise u vezi učešća na planinarskim akcijama.

U knjižici Plana aktivnostii na sajtu  PSD “Kopaonik” za tekuću godinu navedeni su izvod iz Statuta i Pravilnika o organizaciji aktivnosti i izvođenju akcija Društva.

Jovan Đokić, planinarski vodič, 064/2851-572 

 1. OPŠTE KARAKTERISTIKE

           Planina Tara, sa najvišim vrhom Zborište (1544 m n/v), nalazi se u zapadnoj Srbiji. Prostire se sa severozapada od kanjona Drine na jugoistok do reke \etinje, Velikog Rzava, Šargačine i Konjske reke na jugu i planinne i Zlatibora. Tara pripada grupi starovlaških planina. Na zapadu je prevojem Čemerište vezana sa planinom Zvjezdom, a preko visa Zastranica spušta se na Ponikve i prevoja Kadinjača na istoku.

 Naziv je dobila još u starom veku. Po jednom tumačenju njen naziv je nastao od ilirskog plemena Autarijata, koje je živelo na ovom području, po drugim izvorima da je ime nastalo od keltskog boga Tara, koji se navodno nalazio na ovoj planini.

Tara je jako bogata šumom, pretežno četinarskom, a zatim bukva i druge vrste. U predelu šuma ima puno prostranih livada: Mitrovac, Osluša, Bare, Ljuto polje, Dobro polje, Šljivovica i Kaluđerske bare.

Geomorfološke karakteristike tla čine: krečnjak sa dolomitom, serpentinit, povijarac, peščar i konglomerat.

Reljefni oblik zemljišta čine: valovite visoravni na seveuozapadnom delu i južni venačni deo. Veći deo severonom delu strmo se spušta do korita Drine. Na njima ima ostenjaka i vododerina, koje su nepristupačne za obične planinare. Najpoznatiji ostenjak je Kozja stena 1020 m n/v, sa koje je izvanredan pogled na branu Perućkog jezera. Najistaknutiji vrhovi su: Krnjo i 

Tisovo brdo, Bukova glava, Greben, Anđića vis, Gavran, Runjeva glavica sa Miloševcem, Zborište, Iver i Kršanička glavica.

Na Tari ima divljih životinja: medved, divlja svinja, kuna, lisica, divokoza, srna, zec i druge. Od ptica ima: orao, jastreb, tetreb, jarebica i dr.

Planina Tara proglašena je za Nacionalni park 1981. godine, na površini od 19.175 hektara, an teritoriji opštine Bajina Bašta.

Na Tari je 1855. godine Josif Pančić otkrio posebnu vrstu četinara – omoriku, koja je po njemu i dobila naziv Pančićeva omorika.

.Kaluđerske bare su valovito razvođe na vencu, koji se zrakasto prostire između gornjih tokova: Rače, Solotuške reke i Užičkog potoka. Pozantiji visovi su: Golubac (1113 m) na jugu, Anatema na istoku, Breza (995 m) u sredini i Borovo brdo (995 m) na severozapadu.

Izvorišta vode, potoka i reka ima puno, a vredi pomenuti najveće: reku Raču, Perućičko i Gaočinsko vrelo, veštažko jezero  Zaovine. Većina izvora

nalazi se u Ljutom polju čija voda ponire. Najpoznatiji izvori su: Biser voda, Jovića voda, Milovanova voda, Tomića vrelo, Gvozdenova voda i dr. na prevoju kosa Gavrana i Tisovog brda je izvor Sekulića voda, koja otiče i Beli Rzav.

002 20160903001_Tara.JPG  003 20160903009_Tara, Zboriste.JPG

Sl. Planinarska kuća,     2016.                                                  SL.Selo Sekulić, start za Zborište, 2016.

Zborište je najviši vrh Tare, na području Bratešine do Šarganskog prevoja. Na grebenu je kamenjar i trava. Udaljeno je od Runjeve glavice oko 40 minuta hoda, od Gavrana 1 čas, od Mitrovca 3 časa, stazom niz Ružića do, pored Sekulića vode. Od Zborišta, preko Putnog brdo do puta na Šarganskom prevoju stiže se za 3 časa hoda. Sa Zborišta se pruža pogled na planinu Zvijezdu i njen vrh Veliki stolac i planinu Zlatibor.

Perućko vrelo je na padini strmih i šumovitih kosa koje se spuštaju sa Kozjih stena u Drinu, kod naselja Perućac. Voda vrela izbija iz kamenjara i pada nizom slapova u plitko rečno korito do Drine, u koju pada sa oko 8 m visine. Iznad vodopada je mostić za posmatranje, do kojeg se dolazi od kafane niže. U naselju Perućac ima hotel, restorani, plaža za  kupanje iznad brane HE “Perućac”.

        Mitrovac se nalazi na dvadeset petom kilometru od Bajine Bašte prema Zaovinama.,  na oko 1080 m nadmorske visine. On se posebno izdvaja po povoljnim klimatskim uslovima sa velikim brojem sunčanih dana. Na samom Mitrovcu se nalazi lovački dom i objekti Centra dečijih letovališta i oporavilišta.

Zaovine.  Zaovine su čuvene kao mesto na kojem je otkriven živi fosil biljnog sveta, Pančićeva omorika.. U zaseoku Đurići 1875. godine čuveni botaničar Josif Pančić otkriva novu „felu“, endemoreliktnu vrstu četinara kojoj daje naziv Pančićeva omorika (Picea omorika). Zaovine su jedino stanište Pančićeve omorike na serpentinitu, a na lokalitetu Kik – Sklopovi nalazi se njeno klasično nalazište locus classicus

  • Geomorfološka atrakcija u dolini reke Beli Rzav, na Lukama: Grad, sa ostacima srednjovekovnog utvrđenja, za koju je vezana legenda o plemiću i njegovoj nevernoj ženi; - Mesto Crkvine u podnožju Grada i ostaci srednjovekovne crkve bazilike. - Izletnički vidikovci (Zmajevac, Bela Voda i Gavran);

004 20160903012b_Tara, Zboriste.JPG       

Sl.          Zborište, 1544 m, juna 2016.                            SL. Zaovine

 

Pančićeva omorika

Pradavno, pre ledenog doba, na velikom prostranstvu zemlje živela je mlada lepotica Omorika. Jednom tako ona od celog sveta odabere planinu Taru da tu zaspi. Onako vitka, nežna i prelepa preživljavala je smrti svojih biljnih i životinjskih vršnjaka, sve zemljine preobražaje – milione godina.

            Putujući po užičkom okrugu dočuje za nju  Josif Pančić i tvrdo odluči da je nađe. I ako je to bilo gotovo nemoguće, jer mu niko nije znao reći gde ona živi, posle dvadeset dve godine mukotrpnog traganja (dolazio je nekoliko puta na konju iz prestonice ovamo), probudi je i, sav srećan pokaže svetu..

Manastir Rača, udaljen oko 5 km jugozapadno od Bajine Bašte, u dolini reke Rače. Po predanju osnovao ga je kralj Dragutin, u 13 veku, ali o tome nema pisanih dokumenata. Pominje se od 16. veka. Obnovio ga je Haxi Melentije 1818. godine. Ovaj manastir je igrao važnu ulogu u prepisivanju važnih događaja iz prošlosti i našoj ranoj književnosti. Sve to se može videti u muzeju manastira

007 Bajina Basta Manastir-raca.jpg 006 20160904006a_Tarar.JPG

Sl. Manastir Rača                                                                                 Sl. vodopadi Lađevac

010 20130629008_Tara, Raca.JPG

U muyeju manastira Rača, 2008.godine

011 Drina_n.jpg

Drina kod Bajine Bašte

Još detaljnije vidi na fejsnuku:  https://www.facebook.com/jovandj.vodic/media_set?set=a.1182772398429051.1073741900.100000889070426&type=3