Акти друштва

Претрага сајта

Оглашене акције су намењене само за чланове ПСД Копаоник као и за чланове:

 • Планинарског Савеза Србије,
 • Планинарског Савеза Београда,
 • Оријентиринг Савеза Србије,
 • Оријентиринг Савеза Београда

 

ZATVORI

Водич: Славица Бошковић МБ 260
Место одржавања: Змаја од Ноћаја 9/IV,Београд

ПЛАНИНАРСКО-СКИЈАШКО ДРУШТВО „КОПАОНИК“ БЕОГРАД

11000 БЕОГРАД, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,  

ПИБ: 100058624, МБ: 07024193

ТР 180-1001210011976-15 ALPHA BANK – БЕОГРАД

www.psd-kopaonik-org.rs

Број:  _____  од  ________ године  

Датум 29.06.2018.   

 

СЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА 06.07.2018.

 

Сагласно Плану рада и  Пословника о раду Надзорног одбора Планинарско-скијашког друштва „Копаоник“ Београд  за 2018. годину, позивам Вас на другу седницу Надзорног одбора Друштва 06.07.2018. године са почетком у 10:00 часова у службеним просторијама Друштва, ул. Змаја од Ноћаја 9/IV,Београд.

НАПОМЕНА:                                  

Рад седнице је јавни.

Предлози за измену и допуну дневног реда могу се подносити до његовог усвајања, но водити рачуна да су у сагласности са статутарним описом надлежности Надзорног одбора.

Молим чланове НО и госте  да се сходно наведеном  дневном реду припреме за састанак и потврде долазак.

 

ПРЕДЛОГ ДНЕВНОГ РЕДА :

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Анализа реализације донетих одлука на претходној седници
 3. Анализа усаглашености општих аката Друштва са Статутом :
 • Правилници:

      3.1. Правилник о организацији активности Друштва,

      3.2. Правилник о организацији, надлежностима и раду Одбора за дом,

      3.3. Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности чланова Друштва,

      3.4. Правилник о систематизацији радних места у Стручној служби,

      3.5. Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама за мало правно лице које не примењује МСФИ

      3.6. Правилник о употреби и ношењу заставе Друштва

      3.7. Правилник о друштвеним признањима

 • Одлуке
 1. Извештај Контроле спровођења Статута – издвојити сажетак донетих одлука НО  и издвојених  мишљења за Извештај
 1. Текућа питања и предлози

    Прилози:

 • Записника са прве-конститутивне седнице
 • Пословник о раду Надзорног одбора Друштва за  2018. годину                       
 • План рада Надзорног одбора Друштва  за 2018. годину                      
 • Статут ПСД ‘’Ќопаоник’’ и наведени Правилници на сајту Друштва

Председник Надзорног одбора ПСД „Копаоник“

Славица Бошковић, Водич МБ260 ПСС

slajabb@gmail.com