Оријентиринг новости

Претрага сајта

Од Оријентиринг савеза Србије, примљена је Одлука од 16.12.2015. годинекојом се регулише уплата клупске чланарине за 2016. годину и цена регистрације такмичара по категоријама.

Comments

Петар Бојовић
063 222 175
petar.bojovic@paxi.in.rs

Милена Бојовић
063 232 816
milena@paxу.in.rs

Милан Цветковић
062 376 834
milansdcvet@gmail.com

Милица Јовановић
063 325 049
milicarj@gmail.com

Марко Марјановић
060 038 5689
marjanovic.marko26@gmail.com

Власта Марјановић
063 729 1281
vlasta.mar55@gmail.com

Александра Младеновић
060 668 2808
mladenovic28@gmail.com